ดิลโด้ ไซส์มาตรฐาน สั่นได้ [นิยม]
ดิลโด้ ไซส์เล็กพิเศษ สั่นได้
ดิลโด้ ไซส์กลาง สั่นได้ V.1
ดิลโด้ ไซส์กลาง สั่นได้ V.2
ดิลโด้ เกาะพื้นไซล์ S สั่นได้
ดิลโด้ เกาะพื้นไซล์ M สั่นได้
ดิลโด้ เกาะพื้นไซล์ L สั่นได้
ดิลโด้ กระตุ้น G-SPOT สั่นได้
ดิลโด้ เนื้อเจลลี่ใสๆ สั่นได้ V.1
ดิลโด้ เนื้อเจลลี่ใสๆ สั่นได้ V.2
ดิลโด้ เนื้อเจลลี่ใสๆ สั่นได้ V.3
ดิลโด้ ไซส์มาตรฐาน สั่นได้ [นิยม]